M.R.Stefanika 3355, 960 01 Zvolen
Prevádzka
Ing. Ján Harík
Konateľ
+421 905 681 009
Telefónne číslo
[email protected]
E-mailová adresa
Ing. Alena Beráková
Návrhy
+421 904 633 978
Telefónne číslo
[email protected]
E-mailová adresa

Konzultácie ohľadom existujúcej záhrady sú spoplatnené sumou 30€ a zahŕňa dve hodiny. Každá ďalšia hodina je spoplatnená sumou 10€/hod.
Výjazd, uskutočnený kvôli korekcii automatickej závlahy iniciovaný zákazníkom, je spoplatnený sumou 30€. Každá ďalšia hodina je spoplatnená sumou 10€/hod.

Kontakt

HARA s.r.o.

Adresa: Kremnická 11, 960 01 Zvolen
IČO: 48 108 219
DIČ: 2 120 049 580
IČ DPH: SK 2 120 049 580
Účet: ČSOB Zvolen SK2775000000004023913222