Prevádzka: Janka Jesenského 3630, 960 01 Zvolen


SEKRETARIÁT
Lucia Benešová
Asistentka
benesova@hara.sk
E-mailová adresa
VEDENIE
Ing. Ján Harík
konateľ spoločnosti
+421 905 681 009
Telefónne číslo
info@hara.sk
E-mailová adresa
NÁVRHY ZÁHRAD
Ing. Terézia Kňazovičová
Záhradná architektka
+421 911 706 128
Telefónne číslo
knazovicova@hara.sk
E-mailová adresa
navrhy@hara.sk
E-mailová adresa

Konzultácie ohľadom existujúcej záhrady sú spoplatnené sumou 30€/hodina (+20% DPH). Každá ďalšia hodina je spoplatnená sumou 10€/hod (+20% DPH).
Výjazd, uskutočnený kvôli korekcii automatickej závlahy iniciovaný zákazníkom, je spoplatnený sumou 30€ (+20% DPH). Každá ďalšia hodina je spoplatnená sumou 10€/hod (+20% DPH).

Fakturačné údaje

HARA s.r.o.

Adresa: M. R. Štefánika 3355, 960 01 Zvolen
IČO: 48 108 219
DIČ: 2 120 049 580
IČ DPH: SK 2 120 049 580
Účet: ČSOB Zvolen SK2775000000004023913222

Korešpondenčná adresa

HARA s.r.o.

Janka Jesenského 3630, 960 01 Zvolen

    dev