O nás

Záhradná firma HARA s.r.o. je moderná spoločnosť, ktorá sa prioritne zaoberá realizáciou záhrad, závlahových systémov a údržby zelených plôch. Firma pôsobi v sektore súkromných realizácii ale je schopná ponúknuť realizáciu akéhokoľvek druhu.

Vieme reagovať aj na najnáročnejšie požiadavky zákazníkov. Realizácie záhrad, závlahových systémov alebo iných služieb našou spoločnosťou prebieha pod prísnou kontrolou odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami v záhradníctve. Realizáciu náročných diel bez problémov zvládame vďaka profesionálnemu prístupu a prepracovanosti organizácie. Kladieme dôraz na spokojnosť našich klientov a to nielen po stránke kvality, ktorá je samozrejmosťou.

Svoju pozíciu si upevňujeme kvalitne odvedenou prácou a ústretovým prístupom k zákazníkom. Naša snaha vedie k neustálemu zvyšovaniu profesionality v odbornosti, technickosti, komunikatívnosti a vedie k odstraňovaniu aj tých najmenších negatív ovplyvňujúcich klienta počas realizácie. Nakoľko každá služba a každý klient je iný, prispôsobujeme svoj prístup individuálnym požiadavkám klientov s ohľadom na typ služby.

História spoločnosti

V krátkosti Vám v bodoch predstavíme históriu našej spoločnosti.

15.8.2005

Založenie živnosti Ján Harík

2005-2015

Prvé kroky

V počiatkoch sa spoločnosť venovala najmä zákazkám vo Zvolene a blízkom okolí. Popri realizácií menších záhradných úprav sa začína spoločnosť špecializovať na výsadbu a orez okrasných a ovocných stromov. Do portfólia firmy sa postupne, najmä vďaka spolupráci so spoločnosťou Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. , dostáva aj veľkoplošné kosenie. S rastúcim objemom zákaziek vznikajú aj zvýšené nároky na počet zamestnancov a tak sa z „dvojchlapovej“ firmy postupne stáva vyspelá spoločnosť, ktorá v letnej sezóne zamestnáva až 25 ľudí. Dobré meno našej spoločnosti sa časom dostáva do povedomia ľudí a firiem nielen v našom regióne. Firme sa darí získavať zákazky aj mimo banskobystrického regiónu a dostáva sa tak k zaujímavej realizácii zelenej strechy a úprave okolia bytového domu Bellaria v Bratislave.
2015-2016

Vznik Hara s.r.o./nové výzvy

V prelomovom roku 2015 vzniká 9. apríla spoločnosť HARA s.r.o. Popri týchto výrazných organizačných zmenách firma nezaháľa a odovzdáva významný projekt úpravy okolia a realizácie zelenej strechy pri projekte Rezidencia Hron vo Zvolene. V tom istom roku popri množstve zrealizovaných súkromných záhrad stíha spoločnosť dokončiť aj najväčší projekt svojej dovtedajšej existencie – Kompletnú realizáciu exteriérovej a interiérovej zelene obchodného centra Galéria Lučenec.

Zaujali sme Vás?

dev