Konzultácie ohľadom existujúcej záhrady sú spoplatnené sumou 30€ a zahŕňa dve hodiny. Každá ďalšia hodina je spoplatnená sumou 10€/hod.
Výjazd, uskutočnený kvôli korekcii automatickej závlahy iniciovaný zákazníkom, je spoplatnený sumou 30€. Každá ďalšia hodina je spoplatnená sumou 10€/hod.