Služby #Zelené strechy

Zelené strechy

Medzi hlavné činnosti našej spoločnosti patrí realizácia zelených striech. Zelené plochy na strechách bytových i rodinných domov spĺňajú hneď viacero funkcií súčasne. V centre miest, kde je nedostatok zelene, ale aj v prímestských oblastiach sú výrazným estetickým prvkom a priaznivo pôsobia na ekologizáciu prostredia – pozitívne ovplyvňujú mikroklímu a kvalitu vzduchu. Zanedbateľná však nie je ani ich ekonomická užitočnosť, ktorá sa prejavuje v úsporách na údržbu strechy, energie či v dlhšej životnosti izolácií. Medzi naše najvýznamnejšie realizácie patrí realizácia zelenej strechy na obytnom súbore Rezidencia Hron vo Zvolene, v rámci ktorej sme v dvoch vnútroblokoch zrealizovali zelenú strechu o rozmere viac ako 800 metrov štvorcových v prevažnej miere pokrytých kobercovým trávnikom. V rámci tejto realizácie sme do zelenej strechy zakomponovali aj plnoautomatický zavlažovací systém. V októbri 2015 sme úspešne zrealizovali strešnú záhradu obchodného centra Galéria Lučenec zloženú z niekoľkých druhov vzrastlých stromov a trvaliek a v neposlednom rade aj veľkej plochy trávnika. Zaujímavosťou tejto realizácie je modeláž kopcov na ploche zelenej strechy.

dev