Služby #Rez drevín

Kalamitná pohotovosť

Kalamitná pohotovosť funguje nonstop na telefónnom čísle uvedenom v kontaktoch. V prípade vyvalenia stromu vetrom alebo polámania veľkých konárov v čo najkratšom čase strom napílime a odstránime, aby sme nebránili okoliu v premávke a zabezpečili bezpečnosť osôb, resp. ochránili váš majetok pred ďalším poškodením nalámanými vetvami.

Pílenie a rúbanie dreva

V prípade, že máte doma nahromadené nenapílene palivové drevo alebo akékoľvek iné drevo a nemáte čas či správne náradie na jeho spracovanie, radi vám ho napílime a naštiepame na vami požadované rozmery, aby bolo pripravené na kúrenie.

Rez konárov a výrub stromov

Robíme redukčné rezy pre zmenšenie rozmerov koruny stromov, zdravotné rezy stromov, odstránime vyschnuté, polámané, postihnuté a inak znehodnotené konáre. V prípade nutnosti vykonávame bezpečnostné rezy a takisto rezy ovocných stromov. Zaoberáme sa aj úplným výrubom stromov a ich následným nahradením výsadbou nových stromov z našej ponuky.

Drvenie a štiepanie konárov

Drvenie konárov je veľmi efektívny spôsob likvidácie prírodného odpadu. Drvíme konáre do priemeru 5 centimetrov. Vzniknutá drť sa dá použiť na mulčovanie záhonov alebo na výrobu domáceho kompostu, ktorý sa neskôr môže rozsýpať v záhrade ako bio hnojivo.

dev