Portfólio

VŠETKY VIZUALIZÁCIE

Machová tvorba

Realizácia BB Travnik

Zvolen Realizacia troj záhrady

Realizácia Kováčova – Pred trávnikom

Realizácia ZV časť.2

Realizácia Kováčová: Zavlaha čast. 2

Revitalizácia Husiná – Odovzdanie

Realizácia Kováčova: Závlaha

Realizácia ZV časť.1

Ukladanie trávnika Kováčova

Kvitnúce Lúky ZV (OZ ŽIVICA)

Vnútorný blok ZŠ 9 Zvolen

Ukladanie trávniku BB

Realizácia Devičie po roku.

Revitalizácia Husiná

Údržby,pílenie,čistenie

Lavičky Husiná

Zelené strechy

Záhony Dudince

Realizácia Zvolen I.

Realizácia Levice

Realizácia Lieskovec

Realizácia Devicie

Realizácia Banská Bystrica

RD Zvolen

RD Vlkanová II.

RD Vlkanová

RD Vinica

RD Podzámčok

RD Martin

RD Lučenec

RD Banská Štiavnica

Kvety

Interiérová zeleň

Chata Banská Štiavnica II.

Golf Sliač vypilovačka

Drevené kvetináče

Belaria Koliba BA

dev