Portfólio

Údržby,pílenie,čistenie

Lavičky Husiná

Zelené strechy

Záhony Dudince

Realizácia Zvolen I.

Realizácia Levice

Realizácia Lieskovec

Realizácia Devicie

Realizácia Banská Bystrica

RD Zvolen

RD Vlkanová II.

RD Vlkanová

RD Vinica

RD Podzámčok

RD Martin

RD Lučenec

RD Banská Štiavnica

Kvety

Interiérová zeleň

Chata Banská Štiavnica II.

Golf Sliač vypilovačka

Drevené kvetináče

Belaria Koliba BA