Portfólio

Zelená strecha I.

Vizualizácie

Rodinná záhrada Zvolen

Rodinná záhrada Sása

Rodinná záhrada Pliešovce

Rodinná záhrada Nemce

Rodinná záhrada Ostrá Lúka

Rodinná záhrada

Realizácia rezidencia Hron

Promo II.

Promo I.

Pokládka trávneho koberca

Orez drevín

Moderná záhrada Kováčová

Interiérová zeleň

Continental návrh

Prírodné vence

Machová tvorba

dev