REALIZÁCIE

Záhrada Uľanka 2019

Realizácia BB Travnik

Zvolen Realizacia troj záhrady

Realizácia Kováčova – Pred trávnikom

Realizácia ZV časť.2

Realizácia Kováčová: Zavlaha čast. 2

Revitalizácia Husiná – Odovzdanie

Realizácia Kováčova: Závlaha

Realizácia ZV časť.1

Ukladanie trávnika Kováčova